Haver__2_.jfif

Generalforsamling
Information, referater & resultater 

07-04-22

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling 25. april 2022 kl. 18 på Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj.

Indkaldelse og dagsorden er udsendt. 

På dagsorden er bl.a. valg af ny formand, valg af bestyrelsesmedlem og afstemning om vedtægtsændringer, foreløbigt vedtaget på generalforsamlingen 26. marts 2022.

17-03-22

Generalforsamlingen afholdes lørdag 26. marts 2022 kl. 10-14 på Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 København.

Indkaldelse med dagsorden er udsendt. Øvrigt materiale, herunder regnskab 2021, budget 2022 og forslag sendes ud 18,. marts 2022.

PS. Medbring venligst selv noget at drikke og spise.

19-01-22

Kære Haveejere 

 

Som bekendt blev der afhold x-GF i mandags d. 17.1.22, hvor eneste punkt på dagsorden var en omlægning af foreningens kloaklån.

 

Der var en god og konstruktiv debat, hvor haveejerne stillede en række spørgsmål til fordele og ulemper ved henholdsvis et fastforrentet lån og ved et F5 lån. Den efterfølgende afstemning resulterede i, at haveejerne vedtog, at omlægningen af lånet skulle være til et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år.

 

Der var 37 opmødte og 7 fuldmagter, dvs. 44 stemmer i alt, hvoraf halvdelen skulle stemme for, for at få vedtaget lånomlægningen:

  • 18 stemte for F5 lånet

  • 24 stemte for det fastforrentede lån, heraf 7 fuldmagter

 

Det er vigtigt for bestyrelsen, at gøre opmærksom på, at ved optagelse af dette lån, ændres der ikke ved den kvartalsvise ydelse haveejerne betaler til foreningen.

 

Referart fra XGF vil hurtigst muligt blive lagt ud på hjemmesiden

02-01-22

Ekstraordinær generalforsamling udskudt yderligere til 17. januar 2022
 

Kære haveejere

 

Som bekendt satte Corona-restriktionerne en stopper for muligheden for at mødes fysisk til den ekstraordinære generalforsamling (GF) vedr. omlægning af foreningens lån.

 

Indtil videre gælder Corona-restriktionerne til den 16. januar 2022. Vi ved ikke pt., om restriktionerne bliver forlænget, men for en sikkerheds skyld har bestyrelsen booket Nørre G til MANDAG den 17. januar kl. 18 på Nørre Gymnasium.

 

Dagsorden
Som tidligere meldt ud vil eneste punkt på dagsorden være omlægning af foreningens lån. Materiale vil blive sendt ud i rette tid jvf. vedtægterne.

 

Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at man kun møder én (1) haveejer op af hensyn til at begrænse risikoen for smittespredning. Derudover vil de gældende regler i forhold til fremvisning af gyldig Coronapas mv. også gælde i forhold til mulighed for at deltage i GF.

 

Skulle restriktionerne blive forlænget, vil bestyrelsen melde dette ud via hjemmesiden - så hold øje med den.

22-12-21
 

Ekstraordinær generalforsamling 11. januar 2022 udskudt

 

Kære haveejere!

 

Desværre er Covid-19 over os igen, hvorfor regeringen har indført en række restriktioner. Det betyder, at vi ikke kan afholde den ekstraordinære GF den 11. januar 2022, som bestyrelsen ellers havde meldt ud. Som bekendt skulle vi på den ekstraordinære GF have truffet beslutning om at omlægge foreningens lån.

 

Når det er så vigtigt at få afholdt en GF vedr. låneomlægningen, skyldes det både, at vi skal opsige det eksisterende og uhensigtsmæssige lån senest den 31. januar 2022, og at banken har stillet et krav om, at dette vedtages på en GF.

 

Ny dato for den ekstraordinære generalforsamling, som evt. bliver digital

Da restriktionerne indtil videre kun gælder frem til den 14. januar 2022, vil bestyrelsen se, om det bliver muligt at afholde den ekstraordinære GF på en anden dato i januar. Dog skal vi være opmærksom på, at restriktionerne kan blive forlænget yderligere.

 

Bestyrelsen vil derfor undersøge alternative muligheder for en digital GF. Desværre er det ikke længere muligt at benytte det system, som vi hidtil har benyttet, idet Kolonihaveforbundet har opsagt aftalen med leverandøren, og prisen for foreningen vil blive absurd høj.

 

Bestyrelsen arbejder hårdt på at finde en løsning og vil snarest vende tilbage med yderligere info.

 

Indtil da ønskes I alle en glædelig jul og et godt nytår!

11-12-21
 

Ekstraordinær generalforsamling 11. januar 2022 

Tid og sted: kl. 18 på Nørre Gymnasium - der vil blive sendt indkaldelse og evt. materiale 8 dage før

 

Der er kun én sag, der skal tages stilling til: HF Carl Nielsens Minde skal refinansiere foreningens kloaklån. Omlægning af lånet kræver tilslutning på en generalforsamling inden 31. januar 2022, det kræver banken. 

 

Det nuværende lån skal opsiges senest 31. januar 2022 for, at der kan optages et nyt lån med fast rente og mulighed for at afdrage løbende. Det nye lån skal erstatte det nuværende, som er uhensigtsmæssigt, idet foreningen ikke kan afdrage løbende, men sparer op til afdrag og betaler negativ rente. 

Der skal derfor afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen planlægger ud fra, at den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes fysisk, men hvis sundhedsmyndighedernes retningslinjer ikke muliggør dette, må den afholdes digitalt. Mere information følger.

11-12-21
 

Generalforsamlingen afholdes lørdag 26. marts 2022 kl. 10-14 på Nørre Gymnasium.
- der vil blive sendt indkaldelse og evt. materiale 8 dage før
 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 31. januar 2021 (jf. vedtægterne § 7.6).

 

Ny skabelon for forslag

Bestyrelsen har udarbejdet denne skabelon for forslag, som bedes benyttet. Forslag sendes til bestyrelsen@hf-cnm.dk. - DOWNLOAD NY FORMULAR

ELLER

Du kan benytte nedenstående formular. Bemærk venligst at du ikke modtager en email med en kvittering, men at der står følgende med rød skrift under formularen, når forslaget er korrekt indsendt: "Tak for dit forslag, det er nu modtaget,
Venlig hilsen Bestyrelsen CNM"

 

Tid & sted: Generalforsamlingen afholdes lørdag 26. marts 2022 kl. 10-14 på Nørre Gymnasium.

06-10-21

Ekstraordinær GF 28. september - Underskrevet referat 

Ekstraordinær generalforsamling d. 28. september 2021 kl. 18.00 på foreningens legepladsen 

Indkaldelsesbrev

Fuldmagt 

01-09-21

Generalforsamlingsreferat 2020 - 21. august 2021

Underskrevet GF referat august 2021

03-06-2021

Referat fra Generalforsamlingen den 21. august 2021

Fysisk generalforsamling den 21. august 2021
 

Generalforsamling 2021 afholdes lørdag 21. august 2021 kl. 10.00 på Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj. Hent indkaldelsen her   og Hent fuldmagten her

 

Grundet Covid-19 har det ikke været muligt, at afholde Generalforsamling (GF) 2020 fysisk. Derfor blev den afviklet digitalt ad flere omgange. Med afholdelse af den sidste digitale GF 2020 her i juni, har vi fået taget stilling til det efterslæb af forslag, der var. Det er derfor glædeligt, at vi kan informere om, at GF 21 afholdes fysisk lørdag den 21. august, hvor der bliver mulighed for "live" debat om de punkter, der er fremsendt.
Vi ser frem til at kunne møde jer personligt og høre jeres synspunkter. Bestyrelsen gør dog opmærksom på, at GF naturligvis afholdes under de gældende Covid retningslinjer - hvilket betyder, at såfremt der forsat kræves et Coronapas for, at deltage, skal man naturligvis fremvise et gyldigt pas for at få adgang til GF

 

10. maj 2021
Resultat af ekstraordinær digital generalforsamling 2020

 

Kære haveejere!

 

Tak for jeres deltagelse i den digitale ekstraordinære GF 2020, hvor de punkter, som ikke blev behandlet på den ordinære GF 2020 kunne blive behandlet.

 

Der foreligger nu et afstemningsresultat, som bestyrelsen hermed offentliggør på foreningens hjemmeside. 

Det fremgår, at 29 forslag (rød farve) ikke er vedtaget, 7 forslag (orange farve) er foreløbigt vedtaget og 7 forslag (grøn farve) er endeligt vedtaget.

 

Der er vedtaget 7 forslag til ændring af foreningens reglement. Reglementet vil blive ændret i overensstemmelse hermed. Bestyrelsen udsender det nye reglement, så snart ændringerne er foretaget. For god ordens skyld skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at forslag 2.0, 2.1 og 2.2. er ændringer af reglementet og ikke vedægterne, som det ellers fremgår af forslagsstillers tekst. 

 

Desværre var der ikke tilstrækkeligt med haveejere, der afgav stemme således, at vedtægtsændringerne kunne stemmes igennem ved første forsøg, idet kun 115 haveejere afgav deres stemme.

 

Foreningens vedtægter § 7.9 foreskriver, at forslag om vedtægtsændringer kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af medlemmerne er til stede (svarende til 174 medlemmer), og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

 

Er der ikke mindst 1/3 af medlemmerne til stede, men stemmer mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget vedtages med almindeligt flertal, uanset hvor mange medlemmer, der er mødt.

 

For så vidt angår forslagene om vedtægtsændring, var der jf. ovenfor kun 115 afgivne stemmer, hvorfor reglen om fremmøde af 2/3 af medlemmerne ikke har været opfyldt. Ligeledes skulle 2/3 af de fremmødte (svarende til 77) stemme for. Nogle af de 43 forslag er på denne baggrund ikke vedtaget

Det betyder, at bestyrelsen meget hurtigt vil indkalde til endnu en digital GF, hvor der kun kan stemmes ja eller nej til de syv (7) forslag, som blev vedtaget foreløbigt. Bestyrelsen ser det som en fordel og yderst tidsbesparende at afholde denne afstemning digitalt, idet haveejerne sparer et fremmøde, hvor der ikke vil være mulighed for andet end at stemme ja eller nej.

 

Bestyrelsen kan derudover oplyse, at der arbejdes intensivt på, at der snarest kan afholdes en fysisk GF 2021. Mere konkret info vil blive meldt ud lige så snart den foreligger.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

************************

 

25. august 2020

Indkaldelse udsendt via mail (samt brev til 26 haveejere) til Den ordinære generalforsamling 2020 mandag d. 14. september kl. 17-22 på Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj. Med samme dagsorden og tilhørende bilag som udsendt oprindeligt d. 11. marts. Vedlagt her nedenfor:

Indkaldelse med fuldmagt Bestyrelsens beretning Årsrapport (regnskab) 2019, incl. budget 2020 Oversigt over indkomne forslag Alle forslag (zipfil) - Bestyrelsen i CNM 2019-20 - Samt obs om Corona 

 

13. september 2020

Generalforsamlingen d. 14. september er aflyst. Læs mere om baggrunden her. Klik her. Iøvrigt er antallet af forslag reduceret til 22.

************************

 

9. oktober 2020

Digital nødgeneralforsamling på vej

På mandag d. 12.oktober udsendes mail til alle - og brev til ca. 20 - med info om gennemførelse af en såkaldt digital nødgeneralforsamling med tre nødvendige punkter på dagsordenen: Godkendelse af Regnskab og Budget samt Valg til bestyrelsen. Det foregår on-line via et enkelt hjemmeside system (ingen video) med mulighed for spørgsmål / svar til regnskab og budget, opstilling af kandidater og afstemning, i perioden 12. oktober til 8. november. Der er brug for, og vi glæder os til, supplering med nye friske kræfter i bestyrelsen. 

 

13. november 2020

Resultat af afstemning ved digital generalforsamling d. 29. okt. til 8. november 2020. Klik her.

Tidligere års information om GF (referater) 

Havenyt 2021

Havenyt 2021_Fuldmagt til GF

Havenyt 2020

Havenyt 2019

Havenyt 2019_Årsrapport

Havenyt 2019_Beretning

Havenyt 2019_Forslag

Havenyt 2019_Oversigt over forslag

Havenyt 2019_Advokatsag

Havenyt 2019_Ingenioerrapport

Havenyt 2018

Havenyt 2017

Havenyt 2016

Havenyt 2016_Extra GF

Havenyt 2015

Havenyt 2014

Havenyt 2014_Extra GF

Havenyt 2013

Havenyt 2013_Tillæg

Havenyt 2012

Havenyt 2011