daisies-712892_1920.jpg

Renovation

Renovation 

Affald kan afleveres i containere opstillet

• på forpladsen

• på Lupinvej ved servicehuset

• ved motorvejen

 

Gladsaxe Kommune henter affald disse dage – se afhentningskalender for 2021 her.

Sidste afhentninger i sæson 2021

20. oktober - pap

26. oktober - jern, plast og metal 

29. oktober - haveaffald 

Affald kan i vintersæsonen kun afleveres i containere på forpladsen.

 

Rigtig affaldssortering er vigtig

Det er vigtigt, at vi sorterer affaldet rigtigt, da forkert affaldssortering vil koste foreningen et strafgebyr på 5.000 kr. Se guide til affaldssortering. Hvis du er i tvivl, så se efter mærkerne på containerne eller spørg vicevært Poul Pöhlsgaard på tlf. 25 36 58 98.

 

Affald skal sorteres i
• Almindelig dagrenovation
• Haveaffald
• Plast
• Metal
• Pap
• Farligt affald: Maling, kemikalier, lysstofrør og batterier (afleveres ved skur på Lupinvej

Byggeaffald: DET ER IKKE MULIGT AT AFLEVERE BYGGEMATERIALER!

Byggematerialer kan afleveres på nærmeste genbrugsplads på Turbinevej 10, 2860 Søborg.

Storskrald
Vi gennemfører storskralds-weekend en gang i forårssæsonen (blev afholdt 15.-16. maj 2021).

Storskrald

Dette kan afleveres til storskrald
• Hårde hvidevarer
• Elektronik
• Stort metal (græsslåmaskiner skal være tømt for olie og benzin. Resterne af olie og benzin skal afleveres på
  genbrugsstation)
• Stort plast (havemøbler m.v.)
• Stort og småt brændbart
• Deponi (keramik, krystalglas, ovnfastglas og pvc - for eksempel badebassiner og nogle plast havemøbler).

 

Dette kan ikke afleveres til storskrald
• Alt hvad der er nagel- og murfast som: brændeovne, radiatorer, indbyggede skabe, håndvaske, varmtvandsbeholdere, TV- og parabolantenner, markiser
• Parasolfødder af sten og beton
• Byggeaffald
• Gas-grill
• Havehegn, havelåger, plankeværk og lignende
• Genstande af eternit (altankasser og lignende)
• Miljøfarligt affald
• Batterier
• Restaffald og genanvendeligt affald

Alt det affald, som vi ikke kan få hentet i haveforeningen, skal afleveres på genbrugsstationen.

 

Særligt for haveejere med folkeregisteradresse i Gladsaxe Kommune
For de havelodder, hvor en af haveejerne i 2021 har folkeregisteradresse i Gladsaxe Kommune, er der mulighed for at søge refusion for betaling af dobbelt renovationsafgift. Det sker via vedlagte tro- og loveerklæring, som skal afleveres i underskrevet tilstand til bestyrelsen – via mail eller i postkassen - senest den 15. september, så vi kan videreformidle dem til kommunen. Link til tro- og loveerklæringen her.
 

Når kommunen har kontrolleret tro- og loveerklæringerne, sker der en reduktion via det følgende års ejendomsskattebillet til haveforeningen, og derefter refunderes beløbet fra haveforeningen til den enkelte haveejer.

 

Rotter og andre uønskede dyr
Hvis vi har mistanke om, at der er rotter på vores ejendom, har vi pligt til at melde det til Gladsaxe Kommune. Når vi har meldt rotterne, bliver der givet besked direkte til Gladsaxes rottefænger.
Anmeld rotter online her: Anmeld rotter (gladsaxe.dk)
Er der tale om andre uønskede dyr, f.eks. ræve, mosegrise, herreløse katte og døde dyr, henvises til oplysninger, om hvordan vi skal forholde os på Gladsaxe Kommunes hjemmeside Anmeld uønskede dyr i Gladsaxe.