pexels-flora-westbrook-3761142.jpg

Arbejdsgrupper og udvalg i CNM

I foreningen har vi nedsat en række arbejdsgrupper og udvalg. Her finder du en oversigt.

Udvalget – Indretning af fællesarealerne

Udvalget ser på, hvordan foreningens fællesarealer kan forbedres.
Medlemmer er:

Nikolaj Risted 118

Morten Strøm 108

Henrik M. Laursen 103

Guni Laursen 259

Lars Petersen 30

Tom Schultz 369

Tina Klingberg 252

Helene Bovin 190

Arbejdsgruppen – Fremtid for foreningens fælleshus

Medlemmer er:

Nikolaj Risted 118

Morten Strøm 108

Dorte Johansen 236

Rebekka Boelskov 204

Henrik M. Laursen 103

Støjudvalget - reduktion af støj fra motorveje

Dorte Johansen 236

Gitte Korff 525