Image by Luis Tosta

Vand - info

Vand - aflæsning, tilslutning og meget mere..

Fristen for vandaflæsning er d. 1. september 2023

 

 

Vandaflæsning

Man skal indsende sin vandaflæsning via ovenstående formular.

Senest d. 14. august vil alle haveejere modtage en påmindelse om, at det er tid til aflæsning. Haveejere som har oplyst en e-mail, vil modtage deres påmindelse dér og haveejere som ikke har en e-mail vil modtage påmindelsen med brev.

Til generalforsamlingen 2022 blev fristen for vandaflæsning fremrykket til 1. september. Dette blev gjort for at undgå problemer med dug, som mange haveejere klagede over.

Almindelige spørgsmål kan sendes til vand@hf-cnm.dk

Haveforeningens vicevært Poul Pøhlsgaard kan i perioden 1. april til 31. oktober kontaktes på 25 36 58 98 vedr. praktiske spørgsmål eller problemer vedrørende vand. 

 

Vand i vintersæsonen

I vintersæsonen kontaktes bestyrelsen via bestyrelsen@hf-cnm.dk ved mere overordnede spørgsmål. I forbindelse med vand kontaktes ligeledes bestyrelsen.

Regler for og instruks til haveejere vedrørende måler(vand-)brønd, WC, kloak mm.:
Regler for vandmålere, vand i haven og tekniske installationer fremgår af § 17 i vedtægterne, 4.0 i reglementet og § 6 i deklarationen med Gladsaxe Kommune.

Derudover skal denne instruks følges (Tak til haveejer Morten Nyboe Larsen for instruksen): 

Målerbrønd
Indføring af tilslutning fra hus, skal indføres i brønd minimum 1,2 meter under terræn og føres til ventil nedefra. Installation af vandledning skal udføres af autoriseret VVS-installatør. OBS. Låget på målerbrønden er isoleret og må ikke skiftes til et låg, der ikke er isoleret.

 

Til- og frakobling kobling af vand
Se instruktion her

 

Kloak
Tilslutning af kloak må kun ske til rensebrønd, og man må ikke tilslutte kloak til stikledning mellem rensebrønd og hovedkloak i vej. - Installation af kloak skal udføres af autoriseret kloakmester.

 

WC
På grund af lavt fald på kloak i vej, må toiletter ikke bruge spare funktion og skal minimum skylle med 4 liter. Hvis der bruges toiletter med lavt skyl, vil der være risiko for at hovedkloakken tilstoppes.

Vejledning til betjening og lukning af ISIFLO vinkelventiler
Se instruktion her

 

Vandinfo - tidligere

18. november 2020

Vandregnskabet er nu opgjort ud fra de afleverede aflæsninger fra hver have. De resterende haver, som ikke har afleveret måleraflæsning, vil få en regning for et skønnet forbrug på 50 m3 - jvf. vedtægternes paragraf 17.7. Prisen for 1 km3 er ca. 54 kr.

 

15. november 2020

Etapekort vedlægges her, til almindelig info. Klik her.  

25. august 2020

I dag er udsendt det årlige vandaflæsningsbrev. Klik her. Husk, det er dig selv som haveejer, der skal aflæse vandmåler og aflevere aflæsningen til bestyrelsen senest d. 5. november. Aflæs f.eks., når du flytter hjem fra kolonihaven ved sæsonophør d. 25. oktober eller før.

Udfyld denne formular:
1. Læs hvad feltet skal indeholde
2. Skriv antal kubikmeter din måler står på, husk at det kun er hele tal, dvs. kun de sorte tal.

Tak for din vandaflæsning, du modtager en kvittering på mail om et øjeblik.