top of page

Byggesager CNM

Regler for byggeri i HF Carl Nielsens Minde

Inden man kan få lov til at bygge noget som helst, skal man have bestyrelsens forhåndsgodkendelse af det planlagte byggeri.
 

Ansøgning om bestyrelsens forhåndsgodkendelse af planlagt byggeri

For at få en forhåndsgodkendelse skal man sende en ansøgning til byggesager@hf-cnm.dk.

Ansøgningen skal indeholde 2 slags tegninger af byggeriet (
Eksempel på tegning):

 1. En situationsplan der viser haveloddet med alle bygninger indtegnet 

 2. Facadetegninger (opstalter) af alle sider af det nye byggeri. (jf. bilag 5)

Hems skal indtegnes på tegningerne, så det er muligt at vurdere om kravet om maks. 4 m2 er overholdt.

 

Byggeri i haveforeningen er reguleret af deklarationen mellem Gladsaxe Kommune og Kredsen (klik her Deklaration). §5 i deklarationen definerer byggereglerne og sammen med supplerende bilag (klik her for link til mappen) udgør de regelsættet for byggeri i vores forening:
 

Herunder beskrives en simplificeret version af byggereglerne:
 

Størrelse af byggeri:

 • Hovedhus må højst være 60 m2 stort, målt udvendigt. Man må kun bygge én etage. Facadehøjde må maks. være 3,5 meter på alle sider. Gavle må være op til 4,5 meter, hvis der bygges med sadeltag. Huse med fladt tag eller ensidigt fald må maks., have en højde på 3,5 meter (reglement fra 2024, regel om maks. højde på 4,5 meter fremgår af deklarationen).

 • I hovedhus må man indrette 4 m2 hems. I bilag 3 kan du læse hvordan man opmåler sin hems korrekt.

 • Man må bygge 2 småhuse (drivhus/skur/anneks/legehus/lignende), som højst må være 10 m2 stort målt udvendigt hvert. De må højst være 2,4 meter høje.

 • Alt med fast tag tæller med i kvadratmeterne. F.eks. terrasser med fast tag, halvtage, legehuse og opbevaringsskure. Udhæng op til 50 cm fra bygninger tæller ikke med i arealet.
   

Placering af byggeri:

 • Alle bygninger skal placeres med minimum 2,5 meter mellem hinanden.

 • Hovedhus skal have en afstand til skel på minimum 2,5 meter.

 • Småhuse skal have en afstand til skel på minimum 0,6 meter.

 • Træterrasser over 30 cm fra jorden skal have en afstand til skel på minimum 2,5 meter. Hvis de er under 30 cm fra jorden stilles der ikke nogen afstandskrav til dem. (jf. bilag 4)
   

Materialevalg:

 • Alt byggeri skal være let bebyggelse, jf. deklarationen § 5: ”På det enkelte havelod må kun opføres let bebyggelse med et samlet bruttoetageareal på max 60,0 m2, halvtage og lignende”. Gladsaxe Kommune og Kolonihaveforbundets Kreds 4 - har ikke opstillet en bruttoliste af materialer, der er lette, men i stedet udarbejdet en liste over materialer, der IKKE er lette og IKKE må benyttes ved nyopførelse af byggerier:
  • Mursten
  • Gasbeton
  • Leca blokke
  • Andre stenblokke
  Denne fortolkning gælder fra 14. september 2023.

 • Der må ikke opsættes tegl der giver genskin (jf. bilag 5)

 • Man må ikke have eller opføre skorsten af nogen art (jf. bilag 5)
   

bottom of page