top of page
pexels-sevenstorm-juhaszimrus-381739.jpg

Seneste nyt fra bestyrelsen

Nyt medlem i bestyrelsen pr. 16. april 2023

På den fortsatte generalforsamling 16. april 2023 blev Liselotte Gjerdum Carlsen valgt som nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Nikolaj Risted. Vi byder Liselotte velkommen og takker Nikolaj for indsatsen. 

 

Bestyrelsen består herefter af:

Simon Korff (107), formand
Kenneth Andersen (458)
Camilla Stauber (523), kasserer

Linda Andersen (282)
Kirsten Faurholt (406)
Bobby Rusbjerg (171)

Mette Paulisen (111)
Gitte Korff (525)
Liselotte Gjerdum Carlsen (105)
 

 

Kontortider 2023

Kontoret holder åbent hver mandag fra kl. 18.30 - 20.00 gennem hele sæsonen - Undtagen den 10. april 2. Påskedag - 29. maj 2. Pinsedag og 5.juni Grundlovsdag


Alternativt kan du sende en mail til Bestyrelsen@hf-cnm.dk

 
Nyhedsbrev fra bestyrelsen
7. april 2022

Foreningen skal have ny formand
Vores formand for bestyrelsen Rafai Atia har valgt at trække sig fra bestyrelsen med omgående virkning. Rafai har mistet motivationen til at bruge så stor en del af sin fritid på at arbejde for CNM, især fordi han oplever, at indsatsen ikke er værdsat af haveejerne, og at de reaktioner han får, er negative. Det beklager vi meget, og det har givet os stof til eftertanke. Vi takker Rafai for det store arbejde, han har ydet i sin tid som formand.

 

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2022
Vi afholder derfor ekstraordinær generalforsamling mandag den 25. april 2022 kl. 18 på Nørre G.

Her skal vi vælge ny formand og bestyrelsesmedlem(mer) og tage stilling til de foreløbigt vedtagne vedtægtsændringer. Mere info herom udsendes senere.

Bestyrelsen er et super godt team, og vi har et godt samarbejde. Vi arbejder for at føre generalforsamlingens beslutninger ud i livet, for en effektiv drift og for, at CNM skal være et rart sted at være for alle medlemmer – gerne med en større grad af inddragelse og hjælp fra jer medlemmer.
Vi ønsker ikke at være politibetjente, men af og til er vi nødt til at fortælle et medlem, at han/hun overtræder vores fælles regler eller har en adfærd, som generer andre. Husk, at det er jer medlemmer, der har bestemt regler og vedtægter, og at vi i bestyrelsen er sat til at tilse, at de bliver overholdt. I skal dog ikke være i tvivl om, at vi meget hellere vil løse alle de andre opgaver, vi har.

Vi modtager gerne konstruktiv kritik, og vi lytter og deltager gerne i gode drøftelser med jer medlemmer. Men vi vil gerne henstille til, at vi holder en god tone overfor hinanden, og at der udvises forståelse for bestyrelsens opgaver og ansvar. Det kunne være rart (bare en gang imellem) at få lidt anerkendelse for vores arbejde og måske endda en positiv bemærkning, når det er fortjent. Vi, der er i bestyrelsen, er også havemedlemmer, og vi betragter CNM som et dejligt fristed, hvor vi hygger os med hinanden.

Stil op som formand og til bestyrelsen
Selv om vi er bemandet med engagerede og flittige folk, er der for mange opgaver. Vi mangler medlemmer i bestyrelsen, så vi igen bliver 9 medlemmer. Ved seneste generalforsamling 26. marts 2022 var der ikke den store lyst til at stille op, måske fordi der ofte er en dårlig stemning over for de regler og vedtægter bestyrelsen prøver at håndhæve. Overvej om du kunne tænke dig at blive medlem af bestyrelsen – vi kan love, at du får spændende opgaver for fællesskabet og bliver en del af et aktivt team, hvor der er god stemning, højt til loftet og godt humør.

Hvis bestyrelsen skal gøre et godt job, er vi nødt til at finde en ny formand og et nyt bestyrelsesmedlem, og derfor skal vi kraftigt opfordre alle til at stille op og hjælpe os. Hvis du vil vide mere om de ledige pladser, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 

Husk at møde op på den ekstraordinære generalforsamling. Deltag i medlemsdemokratiet - der er vigtige punkter på dagsorden, så et stort fremmøde ville være godt!

 

Bedste hilsener

Gitte, Dan, Bobby, Simon, Linda, Kenneth og Kirsten i bestyrelsen

07-04-2022

Meld dig til arbejdsgruppen – Fremtid for foreningens fælleshus

Vores fælleshus er ramt af skimmelsvamp og skal derfor renoveres/ rives ned/ bygges op på ny.

Har du forslag og idéer til fremtiden for vores fælleshus og forpladsen, eller vil du have indflydelse - så meld dig til arbejdsgruppen.
Send en mail til bestyrelsen eller henvend dig på kontoret. Husk at angive dit navn, havenummer og arbejdsgruppe.

 

Arbejdsgruppens opgaver
Foreningen har fået en række forslag til, hvad der kan gøres fra rådgivningsfirmaet Gaihede. Arbejdsgruppen skal arbejde videre forslagene og undersøge:

  • Hvad synes medlemmerne, at fælleshuset skal bruges til, ud over kontor?

  • Hvilke fordele og ulemper har de tre forslag om henholdsvis lille eller stor renovering eller bygning af nyt hus?

  • Hvad koster det, og hvordan kan det finansieres?

  • Hvilket forslag er det bedste for foreningen?

 

Arbejdsgruppen blev nedsat på GF 2022. Arbejdsgruppen skal komme med et forslag med anbefalinger, som vi kan tage stilling til på generalforsamlingen i marts 2023.

Frist for tilmelding er: 30. april 2022.

 

 

Meld dig til udvalget – Indretning af foreningens fællesarealer

Vil du være med til at se på, hvordan foreningens fællesarealer kan forbedres, så meld dig til udvalget.
Send en mail til bestyrelsen eller henvend dig på kontoret. Husk at angive dit navn, havenummer og udvalg.

 

Udvalgets opgaver
Udvalget skal komme med forslag til bedre indretning af fællesarealerne, især ved søen.

Skal vi fx have træningsudstyr, fodboldbane, ny grillplads, nye legeredskaber? Mulighederne er mange.
Kan vi selv forbedre noget i fællesskab, og hvad skal vi købe eller have hjælp til?

Udvalget blev nedsat på GF 2022, hvor der blev afsat op til 25.000 kr. til formålet. Udvalget skal indstille til bestyrelsen, hvad der skal købes og gøres.

Frist for tilmelding er: 30. april 2022.

bottom of page