top of page
pexels-anna-shvets-5230970.jpg

Salg af haver

Jeg skal sælge mit kolonihavehus – hvad skal jeg gøre?

 

1. Køb og salg varetages af Wind Administration      

Adresse: Havneholmen 21, 5. sal, 1561 København

Fast rådgiver: Henriette Hammer Lyngby

Telefon: +45 32 64 46 08. Kontortid: 9.30-12.00 og 13.00-14.30.

E-mail: hl@wadm.dk   

Hjemmeside: http://wadm.dk/
 

2. Overdragelsesvejledning og skema

Her er en oversigt over procedure/ vejledning ved salg af have. Klik her (opdateret pr. 07.03.2021).

 

Alle salg starter med, at man som haveejer (og sælger) henvender sig til 

Byggesagsudvalget via mail: byggesager@hf-cnm.dk.

Endvidere får sælger udarbejdet en el-rapport.

Byggesynsudvalget udarbejder et byggesynsnotat om, hvorvidt alt er, som det skal være i henhold til reglerne. D
erefter sendes godkendt byggesynsnotat videre til vurderingsudvalget vurdering@hf-cnm.dk.

Vurderingsudvalget tager kontakt til haveejer og udarbejder en vurderingsrapport.
Først derefter, når alle dokumenter er samlet, kontakter sælger i samarbejde med køber Wind Administration. 

Se nedenfor, hvilke tre dele den samlede pris groft sagt består af.
 

3. Hjælpeskema (uddrag af dokument ovenfor) i redigerbart format i forbindelse med salg. Her kan man indskrive de relevante oplysninger direkte i skemaet til videresending.

Klik her.

 

Herudover kan man orientere sig i Kolonihaveforbundets "Vejledning om køb og salg af kolonihaver".

 

I forbindelse med salg af have skal al skyld til haveforeningen være afviklet enten før eller i forbindelse med selve salget.

Forud for salg skal haven besigtiges af byggesagsudvalget, der skal sikre bebyggelsens lovlighed. 

Når bebyggelsen er godkendt i overensstemmelse med kommunens og foreningens deklaration og byggeregler, skal haven vurderes.

Vurderingsregler kan ses på Kolonihaveforbundets hjemmeside - Klik her

Vurderingsudvalget nedfælder vurderingen i en rapport, som sendes til sælger, når denne har betalt vurderingsgebyret.

Vurderingsrapportens samlede vurdering er gældende i 12 måneder fra vurderingsdatoen.

 

Ved salget danner vurderingsrapporten grundlag for havens værdi. Vurderingsudvalgets resultat er salgssummen + evt. løsøre.

Værdien af løsøre kan max. udgøre 20 % af vurderingssummen dog  max 65.000 kr.. Salg af bebyggelsen kan ikke betinges af forpligtelse til samtidig køb af løsøre. En køber er altså ikke forpligtet til at købe løsøret, og sælger kan ikke stille som betingelse, at køber skal købe løsøret.

 

Det vil sige, at prisen består groft sagt af tre dele

  • husets og havens salgssum som beregnet af vurderingsudvalget

  • såkaldt foreningsmæssig værdi, (dvs. andel af haveforeningens jord), som for en have af gennemsnitsstørrelse på 394 m2 er 64.701 kr. (indskrives også i vurderingsrapporten)

  • andel i haveforeningens kloakeringsprojekt, hvor det samlede beløb er 109.000 kr. er med i vurderingen.

Hertil kommer forskellige mindre beløb i forbindelse med med overtagelsen, herunder indmeldelse i haveforeningen på 1.000 kr.

 

Medlemsbevis og krav til de nye ejere

Købere af en kolonihave, dvs. nye medlemmer af foreningen, skal godkendes af bestyrelsen.
Nye medlemmer skal bl.a. leve op til bopælskravet i lovgivningen. Det betyder, at en køber af en kolonihave enten skal have fast bopæl i Danmark på købstidspunktet eller tidligere have haft fast bopæl i Danmark i sammenlagt 5 år. Hvis en køber ikke opfylder et af de ovenstående krav, kan køber i visse tilfælde opnå dispensation fra reglerne. Det er Justitsministeriet, der giver dispensation. Kravet gælder både for udlændige og danske statsborgere.

 

Den nye ejer får et medlemsbevis, der viser, at den nye ejer nu er medlem af HF Carl Nielsens Minde og derved har erhvervet brugsretten til en af de på foreningens ejendom etablerede kolonihaver.

 

Haver til salg

Bestyrelsen, foreningen og forbundet ligger ikke inde med en liste over haver til salg. Det kan anbefales at holde øje med opslagstavlen ved købmanden, hvor det kan ske, at der hænges information op om haver til salg.

bottom of page