top of page

Kloakprojekt

Ifølge Gladsaxe Kommunes spildevandsplan skal alle havelodsejere være tilsluttet foreningens fælles kloak inden 2025. 

 

Haveejere kan rekvirere dokumenter om kloakprojektet ved henvendelse til bestyrelsen på email: Bestyrelsen@hf-cnm.dk.

 

Det drejer sig om dokumenter pr. 16. marts 2017, materiale fra ingeniørfirmaet og byggemødereferater.

 

Dokumenter pr. 16. marts 2017

 1. Udbudsbrevet der blev udsendt til de firmaer, som blev indbudt til at afgive bud på kloakering i HF Carl Nielsens Minde  

 2. Det af Hoffmann afgivne tilbud på kloakering i HF Carl Nielsens Minde - Estimerede mængder beregnet af Acting Rådgivende Ingeniører

 3. Den underskrevne kontrakt med Hoffmann 

 4. Hovedtidsplan 

 5. Den underskrevne kontrakt med JGJ/ Acting.

 

Materiale fra ingeniørfirmaet

 1. Vejledning til oversigtskort

 2. TDC Oversigtskort

 3. YouSee Oversigtskort

 4. YouSee Signaturforklaring

 5. Dokumentliste

 6. Rettelsesblad nr. 1

 7. Rettelsesblad nr. 2

 8. Tegningsliste_140212

 9. Tilbudsliste_140131

 10. Tilbudsliste_140212

 11. Arbejdsbeskrivelse afløb i jord

 12. Arbejdsbeskrivelse befæstelser

 13. Arbejdsbeskrivelse jordarbejder for ledninger

 14. Arbejdsbeskrivelse VVS

 15. Byggesagsbeskrivelse

 16. Dokumentliste

 17. Følgeseddel

 18. Hovedtidsplan

 19. Kapitel 1 Indholdsfortegnelse

 20. Kapitel 2 Orientering

 21. Kapitel 3 AB92

 22. Kapitel 4 Byggeplads

 23. Kapitel 5 Plan for Sikkerhed og Sundhed

 24. Kapitel 7 Kvalitetsstyring

 25. Kapitel 8 Tidsstyring

 26. Kapitel 9 Logistik

 27. Kapitel 10 Administrative bestemmelser

 28. PSS

 29. TDC Beregnet plan nr 1 - kopi af denne fil kan bestilles via mail på bestyrelsen@hf-cnm.dk

 30. TDC Beregnet plan nr 2 - kopi af denne fil kan bestilles via mail på bestyrelsen@hf-cnm.dk

 31. TDC Beregnet plan nr 3 - kopi af denne fil kan bestilles via mail på bestyrelsen@hf-cnm.dk

 32. TDC Beregnet plan nr 4 - kopi af denne fil kan bestilles via mail på bestyrelsen@hf-cnm.dk

 33. TDC Signaturforklaring

 34. Tegning 50 2 01A

 35. Tegning 50 2 02A

 36. Tegning 50 4 01A

 37. Tegning 50 4 11A

 38. Tegning 50 4 12A

 39. Tegning 50 4 13A

 40. Tegning 50 4 14A

 41. Tegning 50 4 15A

 42. Tegning 50 4 16A

 43. Tegning 50 4 17A

 44. Tegning 50 4 18A

 45. Tegning 50 4 19A

 46. Tegning 50 4 20A

 47. Tegning 50 4 21A

 48. Tegning 50 4 22A

 49. Tilbudsliste - Den liste som entreprenørerne skulle afgive tilbud via

 50. Tro og love erklæring vedrørende gæld til det offentlige.

Byggemødereferater

bottom of page