top of page
Image by Luis Tosta

Vandforbrug i CNM

Stort vandforbrug

Stort vandforbrug i foreningen kan ikke forklares

I forbindelse med opgørelsen af foreningens vandforbrug har bestyrelsen konstateret, at der også i 2021 har været et betydeligt vandspild, dvs. forbrug af vand, der ikke kan henføres til haveejernes aflæste forbrug eller forbruget i servicehuse.

 

I lighed med årene 2019 og 2020 kan det konstateres, at der er et vandforbrug på ca. 1.500 kubikmeter, der ikke kan knyttes op på haveejerne. Dette forbrug svarer til 80.000 kr., som hældes i jorden hvert år. Dette er miljømæssigt uacceptabelt og er derudover ret dyrt. Det kan derfor ikke fortsætte.

 

Bestyrelsen har været i kontakt med Erik fra den tidligere bestyrelse og kan konstatere, at der tidligere er gjort et pænt stykke arbejde for at lokalisere evt. brud, huller, revner mv. i vores rørsystem, der kunne forklare det store vandspild. På trods af gode forsøg fra forskellige private virksomheder, der netop har som speciale at lokalisere evt. brud på vandledningsnettet, er der indtil nu ikke fundet nogle brud, der kan forklare vandspildet.

 

Undersøgelser af årsager til det store vandspild kræver, at vandet bliver lukket

Bestyrelsen vil fortsætte det gode samarbejde med Erik og afsøge andre muligheder for at lokalisere et brud eller anden årsag til det store vandspild. Vi vil bl.a. iværksætte en tryktest af vores rørsystem. Dette vil ske i løbet af denne vintersæson.

 

En tryktest vil kræve, at vandet lukkes, og at der også lukkes for hanerne i samtlige haver for en periode. For at undgå, at nogle haveejere ved et tilfælde kommer til at åbne for vandet i haven, vil samtlige haner i brøndene derfor blive plomberet. Alle haveejere får information om, at man ikke må åbne for vandet.

 

Bestyrelsen forventer, at alle haveejere vil følge de udmeldte retningslinjer og medvirke positivt til undersøgelsen, så vi kan undgå udgifter til vand og vandspild fremover. Det er unødvendigt at sige, at skulle man bryde plomben og derved ødelægge testen - så vil den/de havejere få en regning for udførsel af en ny test.

 

Den videre proces

Bestyrelsen vil fortsætte analysearbejdet med henblik på at lokalisere, i hvilke områder vandspildet er størst. Vandet blev gravet ned ad 2 omgange, og der er således 2 områder.
 

Bestyrelsen vil:

  • tage kontakt til et relevant firma med henblik på, at få udarbejdet en plan for tryktest af vandforbruget

  • i god tid udsende informationsmateriale til haveejerne om tidspunkt for test

  • lukke for vand og plombere vandhanerne i de berørte områder i en periode

  • gennemføre test og analyse af resultaterne - foretage nye test, hvis dette er påkrævet

  • melde kart ud til haveejerne, når der igen kan åbnes for vandet og plomber kan fjernes. 

Bestyrelsen er opmærksom på, at testen kan være til gene for de haveejere, der kommer i haverne i vinterperioden, hvor testen kommer til at foregå. Bestyrelsens råd vil være at blive hjemme i den forhåbentlig korte testperiode.

 

Bestyrelsen vælger dog at fastholde gennemførslen af testen både ud fra miljømæssige og økonomiske hensyn. Derudover er vinterhalvåret den bedst egnede periode, idet der på dette tidspunkt er færrest haveejere, der benytter haverne.

 

Mere information følger.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen

bottom of page