top of page
Sky

Forslag til generalforsamlinger

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen i marts, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 31. januar 

Hvordan laver man et forslag?

På generalforsamlingen kan du stille forslag om ændringer af foreningens vedtægter, reglement eller andre initiativer i foreningen. Når du laver et forslag, er det en god idé at begrunde og motivere forslaget ved at svare på spørgsmål som:

Hvorfor er det en god idé at vedtage forslaget, hvilke konsekvenser har det, medfører det udgifter og for hvem? Det giver en bedre debat på generalforsamlingen, når alle kan læse om begrundelsen.

Der skal være minimum 2 forslagsstillere - det betyder, at du skal stille dit forslag sammen med mindst et andet medlem.

Skabelon for forslag

Du kan med fordel bruge denne skabelon, når du laver dit forslag til generalforsamlingen.

Forslag sendes til bestyrelsen@hf-cnm.dk.

Har du ikke adgang til at sende mails, kan du aflevere dit skriftlige forslag pr. post eller i bestyrelsens postkasse ved kontoret. Du kan også henvende dig til bestyrelsen, så vil vi hjælpe dig med at skrive forslaget. 

bottom of page