top of page
Haver__2_.jfif

Generalforsamling
Information og referater

Information

Generalforsamlingen afholdes efter forretningsorden for generalforsamlinger i HF Carl Nielsens Minde - se her. 

Referat af de seneste generalforsamlinger
28-03-23 & 16-04-2023 tryk her
 
Referat fra ekstraordinær generalforsamling 07-12-2022 tryk her

07-04-22

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling 25. april 2022 kl. 18 på Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj.

Indkaldelse og dagsorden er udsendt. 

På dagsorden er bl.a. valg af ny formand, valg af bestyrelsesmedlem og afstemning om vedtægtsændringer, foreløbigt vedtaget på generalforsamlingen 26. marts 2022.

PS. Medbring venligst selv noget at drikke og spise.

19-01-22

Kære Haveejere 

 

Som bekendt blev der afholdt ekstraordinær GF i mandags d. 17.1.22, hvor eneste punkt på dagsorden var en omlægning af foreningens kloaklån.

 

Der var en god og konstruktiv debat, hvor haveejerne stillede en række spørgsmål til fordele og ulemper ved henholdsvis et fastforrentet lån og ved et F5 lån. Den efterfølgende afstemning resulterede i, at haveejerne vedtog, at omlægningen af lånet skulle være til et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år.

 

Der var 37 opmødte og 7 fuldmagter, dvs. 44 stemmer i alt, hvoraf halvdelen skulle stemme for, for at få vedtaget lånomlægningen:

  • 18 stemte for F5 lånet

  • 24 stemte for det fastforrentede lån, heraf 7 fuldmagter

 

Det er vigtigt for bestyrelsen, at gøre opmærksom på, at ved optagelse af dette lån, ændres der ikke ved den kvartalsvise ydelse haveejerne betaler til foreningen.

 

Referat fra XGF vil hurtigst muligt blive lagt ud på hjemmesiden

02-01-22

Ekstraordinær generalforsamling udskudt yderligere til 17. januar 2022
 

Kære haveejere

 

Som bekendt satte Corona-restriktionerne en stopper for muligheden for at mødes fysisk til den ekstraordinære generalforsamling (GF) vedr. omlægning af foreningens lån.

 

Indtil videre gælder Corona-restriktionerne til den 16. januar 2022. Vi ved ikke pt., om restriktionerne bliver forlænget, men for en sikkerheds skyld har bestyrelsen booket Nørre G til MANDAG den 17. januar kl. 18 på Nørre Gymnasium.

 

Dagsorden
Som tidligere meldt ud vil eneste punkt på dagsorden være omlægning af foreningens lån. Materiale vil blive sendt ud i rette tid jf. vedtægterne.

 

Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at man kun møder én (1) haveejer op af hensyn til at begrænse risikoen for smittespredning. Derudover vil de gældende regler i forhold til fremvisning af gyldig Coronapas mv. også gælde i forhold til mulighed for at deltage i GF.

 

Skulle restriktionerne blive forlænget, vil bestyrelsen melde dette ud via hjemmesiden - så hold øje med den.

 

Arkiv

Her kan du finde referater af tidligere generalforsamlinger.

Tidligere års information om GF (referater) 

2023  2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 
2014   2013   2012   2011   2010   2009   
bottom of page