top of page

Betalinger, haveleje, afgifter mv. i CNM 

Den første kvartalsregning for 2024 omfatter 

Differentieret administrationsbidrag/ haveleje ud fra havestørrelse, dvs.:

 

 • 7.200 kr./ året for haver af den mest almindelige størrelse på 394 m2 - og henholdsvis et højere eller lavere beløb, for haver på flere eller færre m2.

 

 • A conto betaling for vandforbrug i 2024. Heri indgår både det individuelle forbrug samt bidrag til det fælles vandforbrug.

 

 • Fællesarbejde
  - Betaling for fritagelse fra fællesarbejde: 750 kr.
  - Betaling for fritagelse fra fællesarbejde for medlemmer på 67 år eller derover: 200 kr.
  (medlemmer over 70 år kan fritages vederlagsfrit efter ønske)
  - Gebyr for udeblivelse fra fællesarbejde: 1.500 kr.   

 • Afgift efter påtale og manglede udbedring af dårlig vedligeholdt have efter havesyn: 1.800 kr.

 • Havevurdering: 2.000 kr.

 • Påkravsgebyr ved beskadigelse af vandmåler eller plombering: 1.500 kr.

 • Nedsættelse af affald uden for de fremsatte containere: 1.000 kr.

 • Forbud mod kørsel med tunge vogne (over 3,5 tons). Gebyr ved første overtrædelse: 8.000 kr.
  I gentagelsestilfælde er afgiften 8.000 kr. Bestyrelsen kan nedsætte afgiften til 2.000 kr. Vognmanden kan politianmeldes.

 • Nøgle (depositum): 300 kr.

 • Abonnement/ drift af elektronisk vandmåler: ca. 150 kr. pr. år.

 • WAs gebyrer til udarbejdelse af overdragelsesaftale ved salg - se her
   

Foreningens bankkonto nummer: Reg.nr: 5361 Kontonr.: 00259325

Kloaklån

De haveejere, der ikke har indfriet hhv. ”det store kloaklån” (71.000 kr.) og ”det lille kloaklån” (38.000 kr.), betaler desuden faste a conto beløb på henholdsvis 690 kr. og 369 kr. pr. kvartal, dvs. 1.059 kr. pr. kvartal for begge lån. 

 

Indfrielse af det ene eller begge kloaklån kan ske løbende. Restbeløbet udregnes ud fra en amortiseringsoversigt, hvor de hidtil indbetalte a conto beløb opgøres i henholdsvis afdrag og renter. Restbeløbet er således det fulde beløb fratrukket de indtil da indbetalte afdrag.

Som haveejer retter man henvendelse direkte til vores rådgiver hos Wind Administration (WA): Henriette Hammer Lyngby via mail på hl@wadm.dk  eller telefon 32 64 46 08 om det specifikke restbeløb på det givne tidspunkt og evt. gebyr.

Herefter rådgives man om, hvordan indbetaling af den enkelte haves restbeløb for henholdsvis det store og det lille kloaklån sker. Husk tydelig angivelse af havenummer og navn. Og sørg for, som ved andre større indbetalinger, at gemme kvittering for det indbetalte. 

 

Andet

Personlig (sort) vaskebrik til vaskeriet: 0 kr. Registreret forbrug afregnes efterfølgende kvartalsvis via WA. 

Det tidligere hvide vaskekort skal fortsat bruges, hvis man ønsker at tage bad i servicehuset, Hvis man ønsker at aflevere det, aflæses evt. restbeløb på kortet via en maskine på kontoret. Det evt. restbeløb samt depositum på 200 kr. refunderes via WA i forbindelse med næstfølgende kvartalsopkrævning.

Nøgle til havelåge og adgang til servicehus med vaskeri, toiletter og bad: Depositum 300 kr.

Da vi er et pengeløst kontor, refunderes beløb via næstfølgende kvartalsopkrævning fra WA.

Tidligere opkrævninger: 

Kvartalsopkrævninger 2020

Kvartalsopkrævninger 2019

Ydelser 2019

Ydelser 2018

bottom of page