top of page
daisies-712892_1920.jpg

Renovation

I vintersæsonen 

Indtil sæsonstart, er det kun muligt at aflevere restaffald i container på forpladsen ved indgangen. Alle andre containere er fjernet eller låst af.

Affald kan afleveres i containere opstillet
 
På forpladsen
 • Madaffald

 • Restaffald

 • Metal

 • Pap

 • Glas

 • Papir

 • Batterier

 • Haveaffald

 
På Lupinvej ved servicehuset
 • Madaffald

 • Restaffald

 • Metal

 • Pap

 • Plast

 • Haveaffald

 
Ved motorvejen
 • Restaffald

 • Pap

 • Haveaffald

 

Gladsaxe Kommune henter affald disse dage – se afhentningskalender for 2023 her

Hent Tro & loveerklæringen her.

 
Rigtig affaldssortering er vigtig

Det er vigtigt, at vi sorterer affaldet rigtigt, da forkert affaldssortering vil koste foreningen et strafgebyr på 5.000 kr. Se guide til affaldssortering. Hvis du er i tvivl, så se efter mærkerne på containerne eller spørg gårdmand Poul Pöhlsgaard på tlf. 25 36 58 98.

Sortering af madaffald
Fra sæson 2022 indfører Gladsaxe Kommune sortering af madaffald i haveforeningerne. Beholdere og poser er omdelt til alle haver. Poser kan afhentes på kontoret i kontortiden. Mangler du en beholder, kan du få en på kontoret. 

 

Hvad må komme i beholderen til madaffald?

Ja tak til:

Frugt og grønt 
Gryn, korn, ris, pasta og brød
Æg og æggeskaller
Kaffegrums og kaffefiltre
Teblade og teposer
Kød, fisk, ben og knogler
Pålæg
Sovs og fedt
Fordærvet mad
Brugt køkkenrulle i begænsede mængder og afskårne blomster

 

Nej tak til:
Middagsservietter
Potteplanter
Dyrestrøelse
Haveaffald

 

Mad og drikkekartoner skal sorteres som plast

Gladsaxe kommune har i 2022 ændret på sorteringen, så mad- og drikkekartoner (fx mælkekartoner) skal sorteres sammen med plast.

 

Affald skal sorteres i
• Almindelig dagrenovation
• Haveaffald
• Plast
• Metal
• Pap
• Farligt affald: Maling, kemikalier, lysstofrør og batterier (afleveres ved skur på Lupinvej

Byggeaffald: DET ER IKKE MULIGT AT AFLEVERE BYGGEMATERIALER!

Det er ikke muligt at aflevere byggeaffald.

Byggematerialer kan afleveres på nærmeste genbrugsplads på Turbinevej 10, 2860 Søborg.

Trykflasker er farligt affald - ikke metal eller restaffald

Flasker under tryk er fx deodorantspray, hårlak, flødeskumspray, lattergaspatroner og kulsyrepatroner.


Trykflasker kan eksplodere, hvis de sorteres sammen med metal eller restaffald. Da affaldet bliver komprimeret i skraldebilerne og på forbrændingsanlægget, opleves jævnligt eksplosioner til stor fare for skraldemændene. Derfor skal alle trykflasker, uanset type, afleveres til farligt affald i ejendommen eller på genbrugsstationen  - også selvom de er tomme.

 

Storskrald
Vi gennemfører storskralds-weekend 13.-14. maj 2023

 

Dette kan afleveres til storskrald
• Hårde hvidevarer
• Elektronik
• Stort metal (græsslåmaskiner skal være tømt for olie og benzin. Resterne af olie og benzin skal afleveres på
  genbrugsstation)
• Stort plast (havemøbler m.v.)
• Stort og småt brændbart
• Deponi (keramik, krystalglas, ovnfastglas og pvc - for eksempel badebassiner og nogle plast havemøbler).

 

Dette kan IKKE afleveres til storskrald

• Alt hvad der er nagel- og murfast som: brændeovne, radiatorer, indbyggede skabe, håndvaske, varmtvandsbeholdere, TV- og parabolantenner, markiser
• Parasolfødder af sten og beton
• Byggeaffald
• Gas-grill
• Havehegn, havelåger, plankeværk og lignende
• Genstande af eternit (altankasser og lignende)
• Miljøfarligt affald
• Batterier
• Restaffald og genanvendeligt affald
 

Genbrugsstationen
Alt det affald, som vi ikke kan få hentet i haveforeningen, skal afleveres på genbrugsstationen, Turbinevej 10 2860 Søborg. Åbent alle ugens dage fra kl. 9.00-18.00. Lukket 1. maj, 5. juni og omkring jul - 24., 25., 26., og 31. december, samt 1. januar.

Særligt for haveejere med folkeregister adresse i Gladsaxe Kommune
For de havelodder, hvor en af haveejerne i 2022 har folkeregister adresse i Gladsaxe Kommune, er der mulighed for at søge refusion for betaling af dobbelt renovationsafgift. Det sker via vedlagte tro- og loveerklæring, som skal afleveres i underskrevet tilstand til bestyrelsen – via mail eller i postkassen - senest den 15. september, så vi kan videreformidle dem til kommunen. Link til tro- og loveerklæringen her.
 

Når kommunen har kontrolleret tro- og loveerklæringerne, sker der en reduktion via det følgende års ejendomsskattebillet til haveforeningen, og derefter refunderes beløbet fra haveforeningen til den enkelte haveejer.

 

Rotter og andre uønskede dyr

Hvis vi har mistanke om, at der er rotter på vores ejendom, har vi pligt til at melde det til Gladsaxe Kommune. Når vi har meldt rotterne, bliver der givet besked direkte til Gladsaxes rottefænger.
Anmeld rotter online her: Anmeld rotter
Er der tale om andre uønskede dyr, f.eks. ræve, mosegrise, herreløse katte og døde dyr, henvises til oplysninger, om hvordan vi skal forholde os på Gladsaxe Kommunes hjemmeside: Anmeld uønskede dyr i Gladsaxe

Storskrald
Rotter og anr uønskede dyr
bottom of page