top of page
daisies-712892_1920.jpg

Renovation

Rigtig sortering af plastaffald

Plastcontainerne er ofte overfyldt, og så bliver de ikke tømt. At de bliver så hurtigt fyldt, skyldes bl.a., at nogle sorterer forkert. Genanvendeligt affald som plast skal lægges løst ned i beholderen – og må altså ikke være i pose. Det kan virke mærkeligt, at du ikke må, når posen også er af plast. Det skyldes, alt plastikaffald skal eftersorteres for at adskille de forskellige plastiktyper fra hinanden.
Vi bør derfor alle være opmærksomme på rigtigt sortering af plastaffald:

Dette er plastaffald
 • Blød såvel som hård plast

 • Drikkekartoner

 • Plastemballage fra mad, slikposer og lignende

 • Flasker, dunke, beholdere og bestik af plast

 • Plastfolie, plastikposer og bobleplast

 • Husholdningsfilm (plastfolie)

 • Plastlegetøj (uden elektronik)

 • Plastlåg

 • Plastposer
   

Dette er ikke plastaffald (og skal i restaffald)

 • Faremærket emballage fra kemikalier, maling, fugemasse, silikone og lign.

 • Hundelorteposer og bleer med indhold

 • Flamingo og gummi

 • Medicinemballage med indhold

 • Melamin fra fx hårde plastiktallerkener og -kopper/-skåle

 • Plast med elektronik

 • Poser fra chips, kaffe, frostvarer og smørbakker med metalinderside (medmindre der er et ’sorteres som plast’-piktogram på posen)

 • PVC, fx gummistøvler, regntøj, badedyr, ringbind, tagrender, luftmadrasser, badebassiner, VVS-rør, afløbsrør, flamingo og presenninger

 • Plastemballage med metalfolie, fx visse typer chipsposer, kaffeposer, chokoladeindpakning mv.

 • Uhygiejnisk plast, fx tandbørster og toiletbørster

 • Produkter sammensat af forskellige materialer, som du ikke kan skille ad

 • Bionedbrydelige poser og bioposer

Stort plast skal afleveres på genbrugsstationen

Stort plast som blomsterbakker, blomsterkummer, beholdere og køleskabsskuffer afleverer du på genbrugsstationen. 

 

Man må ikke hensætte affald uden for containerne
Hvis der nedsættes affald uden for de fremsatte containere, skal haveejeren idømmes en afgift på 1.000 kr., som haveejeren skal betale til foreningen. Betalingen er pligtig pengeydelse. Det fremgår af foreningens reglement punkt 8.5.

Storskrald 14. - 15. september 2024
Storskrald er kasseret indbo, bl.a.: 


• Småt elektronikaffald - alt småt udstyr med ledning og/eller batterier i. Fx telefoner, barbermaskiner, brødristere, kameraer, kaffemaskiner, el-ledninger, småt computertilbehør, legetøj, lamper
• Småt affald til forbrænding - flamingo, bøger med limet ryg, ringbind, affyret fyrværkeri 
• Ikke brændbart affald - PVC: badebolde, regntøj, gummistøvler, persienner af plast, haveslanger, soppebassiner.
• Glas: ildfast glas, krystal glas, vaser, glasskål
• Keramik, porcelæn og stentøj 
• Pap - bølgepap, karton, emballage fra fx legetøj, sko, cornflakespakker, tandpastapakker og lignende
• Stort jern og metal ( maks. 3 meter, adskilt og håndterbart) - grill til både kul og gas (af jern, metal og stål), haveredskaber, strygebrætter, møbler, persienner, skraldestativer af jern, cykler og cykelanhænger (fastgør en seddel med teksten: affald), enkelt-stænger fra havepavilloner (mindre stænger bundtes) og stænger fra hængesofaer (mindre stænger bundtes), græsslåmaskiner (skal være tømt for olie og benzin).
• Stort elektronikaffald - computere, fjernsyn, støvsugere, solarier, symaskiner, komfurer, køleskabe, frysere, vaskemaskiner, elektroniske musikinstrumenter (husk at tømme hårde hvidevarer for madvarer), motoren fra elevationssenge skal afmonteres og afleveres som elektronikaffald i en klar sæk
•Stort affald til forbrænding - springmadrasser, kufferter, gulvtæpper (rullet sammen og må maks. være 1 meter), møbler (hvis de indeholder jern, så forsøg at afmontere jernet) 
•Ikke brændbart affald - spejle
•Pap - store papkasser skal du bundte.
 

Dette kan ikke afleveres til storskrald
•Alt hvad der er nagel- og murfast som: brændeovne, kakkelovne, radiatorer, indbyggede skabe, badekar, varmtvandsbeholdere, TV- og parabolantenner, markiser
•parasolfødder af sten og beton
•Bygningsaffald, herunder paller og trykimprægneret træ. Du kan evt. afsætte dine paller på websiden Gul og Gratis eller på Facebook.
•Juletræer ​
•Knallerter
•Havehegn, havelåger, plankeværk og lignende
•Genstande af eternit (altankasser og lignende)
•Miljøfarligt affald
•Batterier
•Restaffald og genanvendeligt husholdningsaffald: papir. pap, glas, metal, plast


Affald kan afleveres i containere opstillet
 
På forpladsen
 • Madaffald

 • Restaffald

 • Metal

 • Pap

 • Glas

 • Papir

 • Batterier

 • Haveaffald

 
På Lupinvej ved servicehuset
 • Madaffald

 • Restaffald

 • Metal

 • Pap

 • Plast

 • Haveaffald

 
Ved motorvejen
 • Restaffald

 • Pap

 • Haveaffald

 

Gladsaxe Kommune henter affald disse dage – se afhentningskalender for 2024 her

Hent Tro & loveerklæringen her.

 
Aflevering på genbrugsstation

Gladsaxe genbrugsstation ombygges. Den nuværende genbrugsstation på Turbinevej lukker den 11. april 2023 og åbner igen i sommeren 2024. I mellemtiden skal du benytte nærliggende genbrugsstationer, for eksempel i Herlev og Gentofte.'

Rigtig affaldssortering er vigtig

Det er vigtigt, at vi sorterer affaldet rigtigt, da forkert affaldssortering vil koste foreningen et strafgebyr på 5.000 kr. Se guide til affaldssortering. Hvis du er i tvivl, så se efter mærkerne på containerne eller spørg gårdmand Poul Pöhlsgaard på tlf. 25 36 58 98.

Sortering af madaffald
Fra sæson 2022 indførte Gladsaxe Kommune sortering af madaffald i haveforeningerne. Beholdere og poser er omdelt til alle haver. Poser kan afhentes på kontoret i kontortiden. Mangler du en beholder, kan du få en på kontoret. Hent sorteringsguide her

 

Hvad må komme i beholderen til madaffald?

Ja tak til:

Frugt og grønt 
Gryn, korn, ris, pasta og brød
Æg og æggeskaller
Kaffegrums og kaffefiltre
Teblade og teposer
Kød, fisk, ben og knogler
Pålæg
Sovs og fedt
Fordærvet mad
Brugt køkkenrulle i begænsede mængder og afskårne blomster

 

Nej tak til:
Middagsservietter
Potteplanter
Dyrestrøelse
Haveaffald

 

Mad og drikkekartoner skal sorteres som plast

Gladsaxe kommune har i 2022 ændret på sorteringen, så mad- og drikkekartoner (fx mælkekartoner) skal sorteres sammen med plast.

 

Affald skal sorteres i
• Almindelig dagrenovation
• Haveaffald
• Plast
• Metal
• Pap
• Farligt affald: Maling, kemikalier, lysstofrør og batterier (afleveres ved skur på Lupinvej

Byggeaffald: DET ER IKKE MULIGT AT AFLEVERE BYGGEMATERIALER!

Det er ikke muligt at aflevere byggeaffald.

Byggematerialer kan afleveres på nærmeste genbrugsplads på Turbinevej 10, 2860 Søborg.

Trykflasker er farligt affald - ikke metal eller restaffald

Flasker under tryk er fx deodorantspray, hårlak, flødeskumspray, lattergaspatroner og kulsyrepatroner.


Trykflasker kan eksplodere, hvis de sorteres sammen med metal eller restaffald. Da affaldet bliver komprimeret i skraldebilerne og på forbrændingsanlægget, opleves jævnligt eksplosioner til stor fare for skraldemændene. Derfor skal alle trykflasker, uanset type, afleveres til farligt affald i ejendommen eller på genbrugsstationen  - også selvom de er tomme.

 

I vintersæsone

Indtil sæsonstart, er det kun muligt at aflevere restaffald i container på forpladsen ved indgangen. Alle andre containere er fjernet eller låst af.

Rotter og uønskede dyr

Har du set en rotte eller mistanke om, at der er rotter i din have, er det din pligt at melde det til Gladsaxe kommune.

Anmeld rotter her

Når du har meldt rotterne, bliver der givet besked direkte til Gladsaxes rottefænger.

Vær opmærksom på

 • Hvis du oplever strejfende rotter på din ejendom, kan de godt komme fra nærliggende nabo, som evt. tidligere har anmeldt dette til kommunen. Derfor er det en god ide at snakke med naboen inden ny anmeldelse, da mange af disse dobbeltanmeldelser gør sagsbehandlingstiden unødigt lang.   

 • Finder du en død rotte, kan den have spist gift fra et sted med en privat sikringsordning, død af naturlige årsager eller slået ihjel af et andet dyr. Kommunen kommer ikke ud og samler døde rotter op.
  Saml den i stedet op i en pose og smid den ud med dit almindelige restaffald. 

Undgå at fodre rotter med fuglefoder eller spiseligt affald mv. i haven.

Se her hvordan andre uønskede dyr, f.eks. herreløse katte, mosegrise mm. håndteres i kommunen:

Anmeld uønskede dyr i Gladsaxe

Rotter og anr uønskede dyr
bottom of page