top of page
kid-1241817_1920.jpg

Fællesarbejde

Fællesarbejde i 2024 er hovedsageligt placeret lørdage om formiddagen eller på tirsdage om aftenen. Dog er der undtagelser ved fester og storskrald, hvor der også udføres fællesarbejde. Hver have bliver kun indkaldt til fællesarbejde 1 til 2 gange pr. sæson.

Se hvornår du skal med på fællesarbejde med dine naboer i 2024 - se listen her


Praktisk info om fællesarbejde
 • Forhindret i at deltage på den tildelte dato - Send mail til faellesarbejde@hf-cnm.dk med tydelig angivelse af havenummer, hvilken dato man er blevet tildelt, samt den dato man ønsker i stedet for

 • Aldersfritagelse ved fyldte 70 år - Når en haveejer er fyldt 70 år ved sæsonstart, er man ikke længere registreret med på listen over fællesarbejde. Men man er yderst velkommen til at deltage alligevel, uden at skulle give besked om dette på forhånd. Man møder blot op på en dato efter eget valg, og deltager i fællesskabet.

 • Ønskes fritagelse for fællesarbejde (under 70 år) - Send mail til faellesarbejde@hf-cnm.dk  og  hl@wadm.dk  med tydelig angivelse af havenummer, hvilket beløb der indbetales og at det er grundet fritagelse. Indbetal samtidig beløbet til konto reg.nr. 5361 og konto nr. 00259325 med tydelig angivelse af "fritagelse" og havenummer.
  ​Satser for betalingsfritagelse i sæsonen 2024:​

  • Haveejere fra og med 67 år          kr. 200,-
   Haveejere til og med 66 år           kr. 750,-

 • Udeblivelse fra fællesarbejde ved sæsonafslutning koster 1.500kr og vil blive opkrævet i det førstkommende kvartalsopkrævning.

 • Kvittering for deltagelse i fællesarbejde får man efter endt fællesarbejde en kvittering på sin deltagelse, som man bedes gemme som dokumentation i tilfælde af, at der sker en fejlregistrering undervejs (tag evt. et billede af den med din telefon)

 • CNM's vedtægter vedr. fællesarbejde kan du finde i CNMs vedtægter under §12

Regler om fællesarbejde

Til venlig information er her et uddrag af foreningens vedtægter vedrørende fællesarbejde:


§ 12.1 Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter. Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af vej og sti udenfor egen have.

§ 12.2 Bestyrelsen indkalder til fællesarbejde. Der er mødepligt – og såfremt medlemmet ikke giver møde uden afbud, eller har truffet aftale om afvikling, skal bestyrelsen opkræve gældende takster i overensstemmelse med seneste generalforsamlingsbeslutning herom og idømme en afgift desforuden. Disse beløb er pligtig pengeydelse til foreningen.

§ 12.3 Medlemmer over 70 år kan – hvis de ønsker det – blive fritaget for fællesarbejde, vederlagsfrit.

bottom of page