top of page
Gitte 4.jpg

Præmiehaver 2023

Hvad er en præmiehave?

Hvert år uddeler Kolonihaveforbundet 800 præmier.

I 2023 vil der blive uddelt præmier til 12 haver i HF Carl Nielsens Minde. Der vil blive uddelt 11 førstepræmier, 1 ærespræmie og en præmie for miljøvenlig have. Haveejerne får brev og lykønskning direkte.

Præmie-overrækkelse finder sted på kontoret, 1. sal i fælleshuset 13. oktober kl. 16, hvor medlemmerne bliver indbudte.

Mange haver var med i opløbet – det er godt gået!

 

Haver der har fået præmie i 2023:

Have 62 - Johanna Smith & Lillian Christensen

Have 68 - Lissi Frost

Have 70 -  Pernille & Michael Hogsted

Have 104 - Grete Ejbye

Have 141 -  Annette Christiansen & Jan Jensen

Have 186 - Rikke Haulund  Rune Bolhøj (Miljøvenlig have )

Have 226 - Hanne Rasmuissen

Have 259 - Inga & Gunni Lavrsen

Have 283 - Annakarin & Rikke Nielsen

Have 354 - Karin & Søren Nielsen

Have 385 - Bente Sørensen & Morten Larsen (Ærespræmie)

Have 406 - Linda & Kirsten Faurholt

Den miljøvenlige have

I den miljøvenlige have ser konsulenten gerne:

 • Kompostering af haveaffald

 • Dyrkning af dækafgrøder

 • Brug af biologisk (animalsk) gødning

 • At der ikke bruges kemiske bekæmpelsesmidler

 • Hånddrevne redskaber (frem for maskiner)

 • Mange fuglekasser i haven

 • Indsamling af regnvand til vanding i haven

 • At der også er en køkkenhave i kolonihaven

 • Solfangeranlæg
   

Den børnevenlige have
I den børnevenlige have ser konsulenten på, at børns tilstedeværelse er ønsket og accepteret. Eksempelvis ved, at børnene inddrages i planlægningen og anlæggelsen af områder i haven, hvor de kan så, plante, vande, beskære og høste frø og bær.

Gyngestativer, sandkasser, indianertelte, badminton-net og flytbare badebassiner er naturligvis også fint, dog er det bedst, hvis disse præfabrikerede legeredskaber går hånd i hånd med nogle af de ovennævnte eksempler.

Konsulentens præmie

Det er udelukkende havekonsulenterne, der uddeler præmien og der bliver uddelt én præmie pr. kreds. Alle typer haver kan tildeles Konsulentens præmie ud fra særlige initiativer som:

 • Sociale hensyn

 • Handikapvenlighed

 • Særlige kunstneriske og kunstfærdige anlæg

 • Noget spændende, som konsulenten særligt værdsætter

Konsulenten har ikke lige godt kendskab til alle foreningshaver, og derfor er forslag fra bestyrelse og medlemmer altid velkomne.

Præmiehaver fremover i CNM

Har du lyst til at være med i Præmiehaveudvalget så tryk her

P86.jpg

Billeder fra tidligere års Præmiehaver

bottom of page