Haver__5_.jfif

Foreningens vedtægter og reglement er fastsat i fællesskab af foreningens medlemmer på de årlige generalforsamlinger. Foreningen har endvidere indgået en aftale med Gladsaxe Kommune - deklaration - der indeholder retningslinjer for områdets benyttelse og bebyggelse mv.

Som medlem af HF Carl Nielsens Minde er man forpligtet til at kende og overholde vedtægter, reglement og deklaration. Det fremgår af § 3.2 i vedtægterne.

Deklaration
Aftale indgået mellem Gladsaxe Kommune og HF Carl Nielsens Minde januar 2014 ikrafttræden i CNM april 2014. Se aftalen her

Vedtægter for HF Carl Nielsens Minde (opdateret 28. september 2021)
Se vores vedtægter her

Reglement for HF Carl Nielsens Minde (opdateret 10. maj 2021)

- Fælles regler for CNM om havernes indretning, godt naboskab, støj mm.

Se havens ordensregler her

Deklaration, vedtægter og reglement