top of page
Haver__5_.jfif

Foreningens vedtægter og reglement er fastsat i fællesskab af foreningens medlemmer på de årlige generalforsamlinger. Foreningen har endvidere indgået en aftale med Gladsaxe Kommune - deklaration - der indeholder retningslinjer for områdets benyttelse og bebyggelse mv.

Som medlem af HF Carl Nielsens Minde er man forpligtet til at kende og overholde vedtægter, reglement og deklaration. Det fremgår af § 3.2 i vedtægterne.

Deklaration
Aftale indgået mellem Gladsaxe Kommune og HF Carl Nielsens Minde januar 2014 ikrafttræden i CNM april 2014. Se aftalen her

Vedtægter for HF Carl Nielsens Minde (vedtaget 19. marts & 17. maj, - seneste ændringer med gult)
Se vores vedtægter her

Reglement for HF Carl Nielsens Minde (vedtaget 19. marts 2024 - ændringer med gult)

- Fælles regler for CNM om havernes indretning, godt naboskab, støj mm.

Se havens ordensregler her

Deklaration, vedtægter og reglement

bottom of page