26. maj 2018

SÆT KRYDS I KALENDEREN:

INDSAMLING AF STORSKRALD LØRDAG D. 9. JUNI kl. 10-12 OG SØNDAG D. 10. JUNI kl. 10-12. Sted: Lupinvej ved den store port. 

Det bliver muligt at aflevere følgende, som afhentes den følgende mandag:

1. Metal - 2. Småt brændbart - 3. Møbler - 4. Køle/frys + elektronik -5. Maling og kemikalier. Evt. kontakt til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

SANKT HANS AFTEN LØRDAG D. 23. JUNI PÅ FESTPLADSEN. Mere info følger fra planlægningsgruppen.

 

75 ÅRS FØDSELSDAGSFEST FOR HAVEFORENUNGEN LØRDAG D. 4. AUGUST PÅ FESTPLADSEN. Der vil være arrangementer hele dagen fra 10.30 - for hele familien, for børn og for voksne. Mere info følger fra festgruppen. Kontakt: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Ekstraordinær generalforsamling med 2. behandling af vedtægtsændringer fra ordinær generalforsamling: sidst i august. Endelig dato følger.

 

Og husk loppemarked i Carl Nielsens Minde nu på søndag d. 3. juni 2018 kl. 10-15. Der er mulighed for gratis plantebyt: medbring selv en plante og byt med en anden. Man kan møde en repræsentant for Gladsaxe Kommunes Grønt ID-center - og få ideer og snakke med økologisk konsulent Jens Juhl fra Smørmosen - og selvfølge finde lopper, masser af gode loppetilbud til både børn og voksne. Evt. kontakt til haveejer Anny på tlf.: 21 20 70 32

 

10. maj 2018

Et nyt faneblad: Ydelser er oprettet. Klik her. Formålet er at give et overblik over de aktuelle faste ydelser, vi betaler som haveejere i haveforeningen. Også sammenlignet med det foregående år. Hvis der er opklarende spørgsmål, så spørg, spørg spørg bestyrelsen. Vi hjælper gerne.

 

Opdateret liste over Fællesarbejde er lagt op under fanebladet Fællesarbejde. Klik her. Meld venligst retur til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , hvis der er noget, der ikke matcher, så bliver det hurtigt rettet.

 

7. maj 2018

Vi kan nu i kontortiden modtage de gamle hvide vaskekort fra haveejere, der gerne vil aflevere dem. Hvis man afleverer sit gamle vaskekort, får man sit depositum på 200 kr. udbetalt, og selvfølgelig også saldoen på kortet, som aflæses på en maskine på kontoret. Da vi er et kontantløst kontor, skriver vi havenr. og navn ned og sender info til Deas om, at havenr. skal have reduktion i næste haveleje, svarende til samme beløb.

Man skal ENDNU bruge det gamle vaskekort hvis man vil i bad i fælleshusene.

 

30. april 2018

Haveforeningens 75 års jubilæum afholdes lørdag d. 4. august 2018. Haveeejere til et festudvalg efterlyses. Kontakt Simon fra bestyrelsen via Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller læg en seddel i postkassen. 

  

27. april 2018

Asfaltering

Det er aftalt med Hoffmann, at der snarest sker en generel udbedring af de huller, der er på foreningens veje. Desuden er det aftalt, at det sidste slidlag lægges på alle veje ved slutningen af sæsonen.

 

24. april 2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 18. april 2018 - klik her.

 

Nye vaskebrikker til vaskeriet

Foreningen har nu modtaget nye vaskebrikker til det nye vaskeri, til alle haveejere. Ny vaskebrik kan hentes i den faste kontortid hver mandag kl. 18.30-20 i sommersæsonen (bortset fra 2. pinsedag, hvor der er lukket). Den nye vaskebrik koster i udgangspunktet ikke noget gebyr at få udleveret. Men hvis foreningen mister (tabt, stjålet, osv) et stort antal vaskebrikker, kan der indføres et gebyr.

OBS! Skal du bruge badet, skal du fortsat bruge det gamle vaskekort. De nye vaskebrikker er også ved at blive klargjort til badene, men der går et par uger endnu, før det er klart.

 

17. april 2018

Husk loppemarked i Carl Nielsens Minde søndag d. 3. juni 2018 kl. 10-15. Stadepladser bestilles hos haveejer Anny på tlf.: 21 20 70 32. Klik her.

 

Velkommen til de nyvalgte i bestyrelsen: Kirsten Bekner og Erik Rasmussen. Vi glæder os til samarbejdet med jer :-)

 

12. april 2018

Kære haveejere. Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser fra haveejere, der er uforstående overfor årets høje udgift til fælles vand. Det kan vi godt forstå. Læs mere her om baggrunden.

 

8. april 2018

Havebladet nr. 1 (ud af fire i 2018) fra Kolonihaveforbundet er udkommet. Hvis man ikke modtager det på sin folkeregisteradresse, kan man ringe og høre nærmere på 66805611. Bemærk, at ens personlige medlemsnummer i forbundet står på bagsiden af Havebladet. Det skal bruges, sammen med postnummeret på ens folkeregisteradresse, hvis man som medlem logger på forbundets Dialognet (se i bladet side 6-7), hvor forbundet har samlet en række info og artikler.   

 

28. marts 2018

Opkrævning for 2. kvartal er forsinket fra Deas. 

De haveejere, som er tilmeldt betalingsservice, vil få en advisering i slutningen af april måned om, at opkrævningen vil ske 1. maj.

De haveejere, som ikke er tilmeldt betalingsservice, får kort efter påske et girokort, som sendes ud med post.

 

Arbejdsgruppen bag fællesarbejde har opdateret info om muligheder for at bytte fællesarbejdsdato m.v. Læs mere her.

 

21. marts 2018

Velkommen til en ny havesæson 2018 med start samtidig med overgang til sommertid: søndag d. 25. marts 2018. Lige som sæsonen slutter med overgang til vintertid søndag d. 28. oktober 2018.

  

Fællesarbejde

Listen over fællesarbejde, som starter d. 7. april er nu lagt op under fanebladet Fællesarbejde – og kan også ses ved at klikke her. Bemærk de praktiske oplysninger til sidst, om sted, betaling ifm. fritagelse med tydelig angivelse af havenummer samt kontakt via telefon og mail. Vi har i år efter ønske fra flere organiseret det vejvis, således at man i højere grad har mulighed for at lære flere af sine nærmeste havenaboer at kende via fælles arbejde.

 

”Tro og love-erklæring”

For de havelodder, hvor den primære ejer har folkeregisteradresse i Gladsaxe Kommune, er der mulighed for at søge refusion for betaling af dobbelt renovationsafgift. Det sker via vedlagte formular, som skal afleveres i underskrevet tilstand til bestyrelsen – via mail eller i postkassen - senest den 15. september, så vi kan videreformidle dem til kommunen inden den 1. oktober.

Når kommunen har kontrolleret Tro og love erklæringerne, sker der en reduktion via det følgende års ejendomsskattebillet til haveforeningen, og derefter refunderes beløbet fra haveforeningen til den enkelte haveejer. Tro og love erklæringen er der link til her.

 

Breve om vandafregning

Opgørelser over hver enkelt haves vandforbrug og samlet betaling for 2017 er på vej ud til samtlige haver med brev og lander formentlig i postkassen lige før eller efter påske. Det har været et puslespil af få de allersidste rigtige opgørelser og betalinger for vand på plads for de ialt 25 haver, der er blevet købt / solgt sidste år. Selve opkrævningen eller refusion af beløb sker i 3. kvartal sammen med øvrig opkrævning af administrationsafgift / haveleje og evt. a conto betaling ifm lån.   

 

3. marts 2018

Faste acontobeløb fremover ifm. hhv. det store og det lille kloaklån.

Det 1. kvartal 2018: De sidst i januar 2018 udmeldte og pr. d. 28. februar opkrævede acontobeløb for 1. kvartal var 768 kr. for det store kloaklån og 441 kr. for det lille kloaklån – dvs. 1209 kr. for 1. kvartal. Den samlede opkrævning for begge lån var efter låneomlægningen således mindre, end opkrævningen på 1440 kr. for det oprindelige lån alene.

Det 2. kvartal og fremover: Opkrævning på de nye faste afdrag for hhv. det store og det lille kloaklån udsendes ultimo marts 2018, og til betaling i april.

Acontobeløb for hhv. det store og det lille kloaklån bliver fremover - indtil andet beregnes ifm. lånene (f.eks. ekstraordinært mange haveejere, der indfrier de fulde lånebeløb) - hhv. 230 kr. og 123 kr. pr. måned, dvs. i alt 353 kr. pr. måned eller 1059 kr. pr. kvartal for begge lån, dvs. hvis ingen af lånene er indfriet med det fulde beløb.

På generalforsamlingen i oktober 2017 med beslutning om låneoplægning ifm. nødvendigheden af at optage ”det lille kloaklån” var det anslåede beløb pr. måned hhv. 256 kr. og 137 kr. pr. måned – dvs. det samlede acontobeløb på årsplan for de to lån er blevet 480 kr. lavere end anslået i oktober.  

Udover gode renteforhold ifm. låneomlægningen ved årsskiftet skyldes de lavere aconto betalinger især omlægningen fra 20-årige lån til 30-årige, dvs. der betales af over en længere årrække.

 

21. februar 2018

Nyhedsbrev om vandregnskab for 2017 - og vandmålere.  Klik her

 

27. januar 2018

Kvartalsopgørelse ifm. kloakbidrag for det samlede kloakeringsprojekt er som varslet i nytårs nyhedsbrev d. 22. dec. 2017 (se her nedenfor) på vej ud til alle haveejere.

A contobeløbet for tillægslånet er tæt på det, som blev fremlagt på den ekstraordinære generalforsamling d. 5. okt. 2017 (se referat side 9), nemlig 147 kr. pr. md - svarende til det udsendte kvartalsbeløb 441 kr.

Hvis man i stedet ønsker at indbetale det samlede beløb for tillægslånet: 38.000 kr., kan det som beskrevet nedenfor indbetales til kontoen: Reg.nr. 5361 og kontonr. 0260447. Husk tydelig angivelse af havenummer og navn.

 

22. dec. 2017

Nytårs nyhedsbrev

Aktuel info om kommende kvartalsopkrævning m.v.

Den første kvartalsregning for 2018 er på vej til alle haveejere og omfatter følgende:

Haveadministration: 1900 kr.

Det nye administrationsbeløb for 2018 vedtages på ordinær generalforsamling i marts 2018, hvorefter der sker en regulering, så det kommer til at stemme for hele året.

A conto vandgebyr ifm. det fælles vandforbrug for 2017: 300 kr.

Netop nu aflæses målerne for fælles vandforbrug i haven i 2017. Der sker efterfølgende en regulering, lige som der ud fra disse aflæsninger besluttes et nyt a conto-beløb for det fælles vandforbrug i 2018.

Gebyr for udeblivelse til pligtarbejde 2017: 1500 kr. til et begrænset antal haveejere: Jf. følgeskrivelse - Klik her

 

Da det nye kontonummer først blev sent afklaret, ser det p.t. ud, som om vi som haveejere kommer til at genoprette evt. faste betalingsaftaler.

 

Senere i januar kommer en særskilt regning ifm. kloakeringsprojekt, der omfatter både det oprindelige beløb og det seneste beløb.

Her kan man som tidligere vælge at betale det fulde beløb eller et løbende a conto-beløb pr. kvartal. I overensstemmelse med sidste ekstraordinære generalforsamling d. 5. oktober 2017 er det nødvendige tillægslån nu optaget, og det endelige beløb på hhv. det fulde beløb og et kvartalsmæssigt beløb ifm. dette vil kunne fastlægges umiddelbart efter nytår. Med alle forbehold: det forventes at ligge tæt op ad de på generalforsamlingen nævnte beløb ifm tillægslån: hhv. ca. 38.000 kr. og 137 kr. pr. måned. Jf. referat side 9.

Et mindre antal haveejere har spurgt om mulighed for at betale det fulde a conto-beløb ifm tillægslånet inden udgangen af dette kalenderår. Det er der nu åbnet mulighed for. De 38.000 kr. (det forventede fulde a-contobeløb) kan i givet fald indbetales til kloakeringskontoen: Reg.nr. 5361 og kontonr. 0260447. Husk tydelig angivelse af havenummer og navn.

 

Opgørelse af individuelt vandforbrug i de enkelte haver for 2017 sendes ud i februar måned og opkræves sammen med opkrævning for administration (haveleje) og kloakbidrag i april måned. Som tidligere nævnt: Hvis man har brug for at dele sin regning for vandforbrug op i flere rater, kan dette efterfølgende ske ved henvendelse til Jesper Rebel i DEAS på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 39466084.

 

Dato for ordinær generalforsamling i marts forventes udmeldt i god tid, i januar måned.

Sommersæsonen begynder den 25. marts – samtidig med skift til sommertid.

Årets loppemarked finder sted søndag den 3. juni 2018. Anny fra have 44 er som vanligt tovholder. Mere om dagen senere.

Tak til de mange haveejere, der i sæsonens forløb har givet en ekstra frivillig hånd ifm fællesarbejde, fester og arrangementer m.v. Det er til stor hjælp og styrker fællesskabet og hjælpsomheden i foreningen.

Tak også for de mange positive tilkendegivelser, vi modtager som ny bestyrelse. Det luner altid.

Bestyrelsen ønsker alle haveejere en rigtig god jul og et godt nytår  😊

P.S. Og en varm tak til vores dygtige og hjælpsomme vicevært og medhjælper, selvfølgelig :-)